Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Gradussen Bouwkunst | Interieurarchitectuur BNA BNI. Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Wij streven ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen wij niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is. Gradussen Bouwkunst | Interieurarchitectuur BNA BNI behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie, zoals teksten, logo's en foto's. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gradussen Bouwkunst | Interieurarchitectuur BNA BNI.


Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn van toepassing de Voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR2011, of anders overeengekomen in de CR2013, met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal geding, zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Wij zijn lid van de BNA en BNI.

Architectuur >>

Interieur >>