Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Gradussen Bouwkunst en Interieurarchitectuur. Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Wij streven ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen wij niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is. Gradussen Bouwkunst en Interieurarchitectuur behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie, zoals teksten, logo's en foto's. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gradussen Bouwkunst en Interieurarchitectuur.


Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn van toepassing de Voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 of de Basisvoorwaarden (BV) van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI, met daarin opgenomen een arbitraal geding, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Architectuur >>

Interieur >>